Ekologická likvidace auta

 

Ze zákona č. zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech , vyplývá povinnost  majiteli vozidla zastaralé  nebo nepojízdné vozidlo ekologicky zlikvidovat.

Naší firmě bylo uděleno oprávnění k provozování činnosti na zpracování ekologické likvidace  autovraků.

Naše služby ekologické likvidace vozidel  poskytujeme pro území: Jihočeského, Západočeského a Středočeského kraje , včetně Prahy.

Zákoně odhlásit vozidlo z evidence na příslušném úřadě je možné pouze na základě "Protokolu o ekologické likvidaci vozidla", který Vám může vystavit pouze oprávněná firma.

Pokud vlastníte nepotřebné vozidlo nebo autovrak, můžete vše vyřídit jednoduše. 

Zavolejte na náš telefon :    602 455 998 , 724 264 570,  603 874 537,  382 228 728 
a domluvte s našimi pracovníky vhodný termín pro odtah Vašeho autovraku. 

 

Ekologickou likvidaci vozidla, autovraku, je možné objednat  každý pracovní den.

-Vaše kompetní vozidlo odvezeme na likvidaci autovraků zdarma

- Vystavíme protokol o provedené ekologické likvidaci vozidla ihned při předání vozidla.

Pro ekologickou likvidaci Vašeho vozidla potřebujete následující doklady:

Velký technický průkaz auta

Občanský průkaz ( fyzická osoba) nebo Výpis z obchodního rejstříku ( podnikající osoba)

Majitel autovraku jej musí předat k likvidaci osobně nebo jej může předat oprávněná osoba a to na základě plné moci udělené majitelem vraku.

 

 

Kout Vlastimil, Autoslužby

Drásov 5, 26101 Příbram

IČ: 11300477

tel.: 602 455 998 , 724 264 570

e-mail : autosluzby.kout@seznam.cz